Chłoniaki

Warto zainteresować się stanem naszego zdrowia. W przypadku pojawienia się powiększonych węzłów chłonnych, tak do ok. 2 cm np. szyi czy pod pachami, nawet jak jest to niebolesne. Skóra nad węzłami chłonnymi jest niezmieniona. Mogą towarzyszyć temu także objawy ze strony naciekanej i uciskanej wątroby np. żółtaczka, nerek, jąder oraz skóry i objawy ze strony układu pokarmowego takie jak krwawienia, zespół złego wchłaniania, niedrożność jelit.

Istnieje podejrzenie, że w organizmie toczy się proces rozwoju chłoniaka. Chłoniaki nieziarnicze to grupa chorób, która charakteryzuje się klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych. Jednym z nich jest chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), który jest rodzajem chłoniaka B-komórkowego obwodowego – https://portaldlazdrowia.pl/chloniak/ .

Ten rodzaj nowotworów stanowi nawet ok 20% wszystkich chłoniaków. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu grudkowego nacieku z centrocytów. Leczenie to chemioterapia, a rokowania są dość dobre, bo jest to chłoniak grudkowy, nowotwór o małym stopniu złośliwości. Nawet bez leczenia chory żyje kilka, kilkanaście lat. Należy jednak pamiętać, że chłoniak te może się bardzo szybko przekształcić w chłoniaka o dużej złośliwości. Wówczas wymaga bardzo intensywnego leczenia, chociaż nie ma możliwości, aby go całkowicie wyleczyć.