Trujące metale ciężkie

Przy kontakcie z metalami ciężkimi w pracy zawodowej, zawsze jest potencjalne ryzyko, że organizm jest narażony na zatrucie tymi substancjami. Pomimo wielu zabezpieczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy, stosowanych w zakładach produkcji chemicznej ryzyko narażenia ludzi na działanie metali ciężkich nadal istnieje. Nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka zatrucia metalami ciężkimi w pracy w przemyśle pomimo wielu obwarowań i przepisów.

Metale ciężkie biorące udział w procesach produkcyjnych i analizach laboratoryjnych zawsze będą stwarzały zagrożenie dla organizmu człowieka w środowisku pracy. Zatrucie metalami ciężkimi zdarza się najczęściej u osób, które mają kontakt z tymi metalami lub ich związkami w pracy zawodowej.
Największy kontakt z metalami ciężkimi mają pracownicy fabryk i laboratoriów przemysłu chemicznego, nawozów sztucznych, przemysłu celulozowo-papierniczego, rafinerii, przemysłu metalurgicznego oraz hut miedzi i cynku oraz hut szkła kryształowego. Karty charakterystyki substancji, również zawierających metale ciężkie opisują wszelkie zagrożenia, zabezpieczenia oraz postępowanie w przypadku niezamierzonego i przypadkowego zatrucia organizmu człowieka.

Czytaj – http://www.alureiter.waw.pl/zatrucie-metalami-ciezkimi/