Zamek Joannitów w Łagowie

Joannici to zakon rycerski (zakon Maltański) zawiązany w Jerozolimie w XI wieku i wyznaczony dla zapewnienia bezpieczeństwa w Królestwie Jerozolimy. Zakon budował zamki nie tylko w Palestynie, ale w całej Europie, a na teren dzisiejszej Polski Joannici trafili na początku XII wieku. Jednym z zamków zbudowanych na terenie dzisiejszej Polski był Zamek Joannitów w Łagowie. Łagów to wieś, której istnienie datuje się od 12237 roku. Wieś była w posiadaniu Zakonu templariuszy, potem przeszła w ręce prywatne i w 1347 roku została sprzedana zakonowi Joannitów. Początkowo we wsi była siedziba komandorii zakonu, ale jeszcze w XIV wieku zbudowali oni zamek w przesmyku między dwoma jeziorami, na wzgórzu.

Zamek Joannitów w Łagowie

Zamek Joannitów w Łagowie (https://discover.pl/zamek-joannitow-w-lagowie/) to gotycka budowla zbudowana planie czworokąta z wysoka wieżą ostatecznej obrony (stołp), górującą nad okolicą. Zamek był rozbudowywany w XVI wieku i wiekach późniejszych. W XIX wieku, po wojnach napoleońskich zamek Joannitów w Łagowie przeszedł w prywatne ręce. Obecnie jest tam hotel i restauracja. Z wieży zamkowej można podziwiać panoramę okolicy.